ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Hamm предлага широка гама от еднобандажни валяци за съвременно пътно строителство

Hamm предлага широка гама от еднобандажни валяци за съвременно пътно строителство

За удовлетворяване на високите изисквания в съвременното пътно строителство Hamm предлага широка гама от еднобандажни валяци с работни маси от 5 т до 25 т. За изграждане на автомагистрали и скоростни пътища практиката у нас показва, че най-предпочитани са моделите H16i в 16-тонния клас, H18i (18 т) и H20i (20 т).

На първо място те се отличават с по-голяма сила на уплътняване, обусловена от заложените достатъчно високи параметри на статично налягане и центробежна сила, които на свой ред действат изключително ефективно заради по-голямата мощност на хидравликата и двигателя. Инженерите на Hamm са вложили специално триточково съчленяващо съединение. То е изключително издръжливо и гарантира несравнима стабилност на валяка както по неравен терен, така и в завой. Преминаването на бандажа върху неравност не причинява повдигане на кабината и така се осигурява по-високо ниво на комфорт на оператора и намаляване на умората му по време на дългата смяна. От друга страна, иновативната конструкция на триточковото съчленяващо съединение на Hamm позволява запазване на оптимално разпределение на масите на машината в различни работни условия и съответното равномерно уплътняване на терена.

За постигането на максимална производителност и ефективност основен принос има иновативната електронна система за управление Hammtronic. Тя адаптира автоматично оборотите на двигателя в зависимост от работните условия и изпълняваната задача. Системата регулира безстепенно скоростта на придвижване в съответствие с честотата на вибрацията и съобразява сцеплението на колелата с повърхността в зависимост от терена. Като получава обратна информация от системата за измерване на уплътняването, Hammtronic автоматично избира най-подходящите работни параметри на машината - без намеса на оператора. Практическият опит показва, че освен високата производителност и хомогенното уплътняване, Hammtronic осигурява 30% икономии на дизел, което е изключително постижение.

Интелигентният замисъл на Easy Drive - концепцията на Hamm за уредите за управление в кабината, решава в голяма степен въпроса с недостатъчната квалификация на операторите: езиковата неутралност, лесно разбираемите символи и удобното разположение на кормилото, бутоните и джойстика дават несравнимо предимство и лекота при боравенето с уредите за управление и въвеждане на необходимите настройки. Други марки валяци значително затрудняват управлението с огромен брой бутони и превключватели, разположени на много неудобно място (под самото кормило), а ровенето в безкрайни менюта на различни екрани често е голям проблем за операторите.

От голяма помощ за оператора е съвременната система на Hamm за измерване на степента на уплътняването. Чрез скали в различни цветове тя му дава ориентация за извършената работа с валяка и му помага да избегне недопуплътняване или преуплътняване на обработваната повърхност. За целите на документирането и контрола от Hamm са разработили безплатното приложение Smart Doc за смартфон или таблет, което се използва и от ръководителите, и от операторите.

Неизменна част от оборудването е телематичната система WITOS, улесняваща управлението на машинопарка в редица направления като местоположение, разход на гориво, следене на сервизни интервали, диагностика на дефекти, анализ на оползотворяване на капацитета на машината и т. н. Разбира се, бързите доставки на резервни части и своевременната реакция на сервиза на Виртген България гарантират минимални престои за обслужване и ремонти.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини