ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Съвременните технологии позволяват висококачествено изпълнение на всеки проект

инж. Александър Жипонов, управител на Ий Кей Джей България

Съвременните технологии позволяват висококачествено изпълнение на всеки проект

Инж. Жипонов, бихте ли представили себе се и ръководената от Вас  фирма Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс на професионалната аудитория на списание ИНФРАБИЛД?
Привет на Вашите читатели и благодаря за поканата! Казвам се Александър Жипонов и съм управител на българския клон на иначе датската консултантска компания EKJ Consulting Engineers A/S. Освен това съм Главен асистент към катедра „Пътища и Транспортни съоръжения“ към Факултета по Транспортно строителство в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Кои са услугите, които компанията предоставя в област­та на транспортната инфраструктура, промишленото и гражданско строителство?
Дружеството предоставя проектантски и консултантски услуги в упоменатата област във всички фази на един строително - инвестиционен процес - от създаване на концепция, до предоставяне на работен проект даващ възможност за стартиране на същинското строителство. Често сме ангажирани и с изготвяне на експертни становища и консултации в сферата на строителното инженерство.

Каква е ролята на съвременните технологии за предоставянето на професионални услуги на най-високо ниво?
Нещата са пряко свързани. Обикновено има няколко параметъра, които характеризират изпълнението на един проект - време, финансови средства и качество. За да бъде създаден продукт с високо качество следва да се отделят време и средства, но в повечето случай поне едното от двете неща липсва. Тук идва мястото на съвременните технологии, които позволяват висококачествено изпълнение, оптимизиране на времето за изработване и съответно дават възможност за предлагане на по-конкурентни цени на пазара. В нашата сфера нещата се развиват доста динамично и един специалист следва да се интересува и усъвършенства постоянно, за да бъде в крак с последните постижения и успешно да ги внедрява в своите дейности.

В държавите от Западна Европа, Северна Америка, Китай, Япония вече има успешно изградени цифрови 3D модели на цели градове, в които са интегрирани сграден фонд, транспортна инфраструктура, инженерни мрежи, правят се симулации на различни природни бедствия (наводнения, пожари, замърсявания) с цел предотвратяване на големи щети при настъпването им.

В момента, навсякъде е актуална темата за т. н. „Life-cycle engineering (LCE)”, където целта е не просто да се създаде даден строителен обект, но и да се вземат предвид материалите, които са вложени, каква част от тях може да се рециклира, какъв е ефектът върху околната среда и какво може да се изгради отново след изтичане на експлоатационния му период. Това води както до въвеждането на дисциплини в строителното инженерство нехарактерни досега, но и внедряването на технологии като изкуствен интелект, облачни услуги, системи за мониторинг, дигитална трансформация и др.

Зад всяка успешна компания стои екип от професионалисти. Бихте ли представили инженерния колектив?
В началото на нашата дейност през 2012 г., бяхме доста млад екип от хора, основно профилирани в проектирането на конструкции и пътища, едва завършили УАСГ, които веднага започнаха работа по сериозни проекти в Скандинавия като там трупахме опит и знания от специалисти доказали се в мащабни проекти, като например мостът Йоресунд между Копенхаген, Дания и Малмьо, Швеция. Това ни помогна бързо да добием самочувствие, но и да осъзнаем отговорността, която всеки един проектант трябва да има при поставянето на своето име и подпис.

За щастие моят баща Константин Жипонов - специалист с над 40 г. опит по проектиране на Транспортни съоръжения (мостове, тунели, пристанища) бе близо до нас и всъщност стана първият управител на Ий Кей Джей България. Бих искал тук да му благодаря от мое име и името на колегите ни, че винаги е бил зад нас и ни е насърчавал да бъдем упорити, целеустремени, отговорни и до голяма степен ни помогна да изградим нашия екип, с който сме заедно вече почти 10 години.

Към момента, екипът ни се състои от около 15 души като имаме специалисти по Транспортни съоръжения, Пътища, Ж. П. линии, Строителство на Сгради и Съоръжения, ВиК, Архитектура. Всички са с магистърска степен, като освен това имаме и двама доктори в направление 5.7. Архитектура, Строителство и Геодезия към УАСГ, като желанието ни е да го поразширим с млади и амбициозни колеги.

Кои са обектите, с които най-много се гордеете в Ий Кей Джей България?
През първите няколко години, основната дейност на българската фирма беше за проекти в Дания:
CityRingen - 3rd metro line in Copenhagen: Новата линия на метрото в Копенхаген е проектирана да превозва около 130 милиона пътници годишно през 15,50км тунел между 17-те нови станции. Строителството на проекта е един от най-големите в историята на Копенхаген.

Копенхаген - обследване на Magasin Du Nord: Търговски център намиращ се в Копенхаген. Той се състои от няколко сгради, част от които са построени преди повече от 160 години. Необходимостта от оценка и анализ на Magasin du Nord е продиктувана от строящата се нова линия на метрото, част от която минава непосредствено под сградата. Направено е обследване (на място и от архиви от общината) и лазерно заснемане на сградите, след което е направен 3D модел, който е използван за анализ на сградата.

TP10 - част от високоскоростна ж. п. линия Copenhagen - Ringsted: Проектът обхваща подробно проектиране на железопътна линия с дължина 3км, 23 пътни участъка, от които 3 са част от републиканската пътна мрежа, а останалите от общинската. Включва проектирането и на 9 пътни и железопътни мостове, тунел с приблизителна дължина от 270м под магистрала М11, подлез на железопътната линия под автомагистрала М3, която е в експлоатация, понижаване на нивото на подпочвените води, земни работи и временна организация на движението.

Тунел Fehmarnbelt - Комбиниран (пътно-железопътен): Fehmarnbelt Fixed Link е 20 км път от бряг до бряг и магистрала под формата на тунелна конструкция, която да свързва Дания и Германия. Железопътните съоръжения са предназначени за скорост от 250 км/ч., а капацитетът на железопътната линия улеснява преминаването на 22 междуградски влака, 18 регионални и 87 товарни влака, всеки ден, в двете посоки. Както и 4-5 км подходи са част от проекта.

Впоследствие започнахме опити за участие по обществени поръчка в България, където имаме успешно изпълнени проекти за различни възложители като - Столична община, Метрополитен ЕАД, Агенция Пътна инфраструктура, НКЖИ и т. н.: Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: Участък Елин Пелин - Ихтиман: Изготвеният проект представлява две железопътни естакади за два коловоза - едната с 8 броя отвори, а втората с 14. Общата дължина на едната естакада е 234m, а на другата съответно - 414m.

Продължение на Трета метро линия в София - МС III-5 - МС III-2: Третата метро линия свързва Североизточната и Югозападната част на София. Общата дължина на този участък е 16 км и се състои от 19 метро станции. Очакваното натоварване на линията е 170 000 пътници дневно, като максималната скорост на влаковете е 80 км/ч.

Софийски околовръстен път - Югозападна връзка - Бояна - Люлин - Виадукти: В проекта се разглеждат два виадукта с обща дължина от 1560m, разположени в гъсто населен район на столичния околовръстен път. Проектирането на новите виадукти е подложено на големи ограничения заради съществуващата и заобикалящата ги инфраструктура. Габаритът на пътното платно е 27.50m.

Паралелно с проектите в Дания и България, имахме възможност да изпълним и някои интересни проекти в други европейски страни: Технически проект за строителство на участък Khevi - Ubisa - Shorapani - Argveta (Магистрала Е60), Грузия: Проектирани са 6 мостови съоръжения с дължина между 450m и 860m, като конструкциите са многоотворни с размери от 48, 50, 60 и 72m. Връхната конструкция е комбинирана стомано - стоманобетонна. Технически проект за строителство на виадукта V16 на km 6+320.35, Италия: Целите на новата магистрала са увеличаване на скоростта и капацитета по участъка и намаляване на замърсяването на околната среда. Проектът засяга връхната конструкция на комбинирания стомано-стоманобетонен мост като дължината му е около 260m.