ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Инвестираме в развитието на продуктовата гама и успяхме да пуснем на пазара нови продукти

инж. Мирослава Сурова, инженер проектант в „Юпитер 05“ ООД

Инвестираме в развитието на продуктовата гама и успяхме да пуснем на пазара нови продукти

„Юпитер 05“ ООД е добре позната компания. Кои са областите, в които сте насочили капацитет и потенциал към днешна дата?
Компанията е основана през 1990 г. и през изминалата 2020 г. отбелязахме 30 години от създаването на фирмата ни и нашия опит е предимно в областта на пътната безопасност. „Юпитер 05“ ООД е с основен предмет на дейност проектиране и въвеждане на пазара на продукти за увеличаване безопасността на пътната инфраструктура с цел намаляване на жертвите от ПТП. Основните продукти, които предлагаме, са ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN 1317; Смесени ограничителни системи от стомана и дърво съгласно БДС EN 1317; Елементи за начало/край (Терминали) съгласно БДС ENV 1317-4; Буфери срещу челен удар съгласно EN 1317-3; Предпазни елементи за мотоциклетисти съгласно СД CEN/TS 17342; Атенюатори за камиони (ТМА); Бариери за достъп при бедствия и аварии; Щадящи стълбове съгласно БДС EN 12 767 и други. Дейността на дружеството е изключително отговорна и е пряко свързана с превенция на произшествията по пътищата и обезопасяване на движението по тях. Дружеството е първата българска фирма - производител на пътни ограничителни системи, която има първоначални изпитвания на продуктите съгласно БДС EN 1317 и предлага на пазара над 100 продукта за осигуряване на пасивна пътна безопасност. Основните цели на компанията са проектиране, производство, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища. Те са „предпазният колан“ на пътя и за нас е ясно, че никоя друга полза не може да замени човешкия живот и здраве.

Как според Вас може да бъде повишено нивото на пътна безопасност в страната и с какво продуктите от Вашето портфолио биха допринесли за това?
Пътната безопасност трябва да се изведе като първи и основен приоритет в пътната инфраструктура и да бъде заложена във всички проекти, свързани с ново строителство, рехабилитация и реконструкция на съществуващи пътища, строително-ремонтни дейности и поддържане. Това ще гарантира, че средствата, инвестирани в сектора, ще донесат дългосрочни ползи за икономиката чрез грижата за живота и здравето на хората.

Един от основните елементи на пасивната пътна безопасност са ограничителните системи за пътища. Погрешно е, че предпазните огради трябва само да задържат МПС на пътя при удар. Не по-малко важно е какво се случва с пътниците в превозното средство през това време. Безопасността на пътната инфраструктура се постига чрез използване на предпазни огради, които са преминали първоначални изпитвания съгласно БДС EN 1317 и са показали степен на силата на удара /ASI - критерий, който определя степента на нараняване на пътниците при ПТП/ с ниска стойност, т. е. ASI ≤1, което отговаря на степен на силата на удара А. В стандарта са познати още две нива: В и С, но е препоръчително В да се използва по изключение, а С да не се допуска да се прилага.

Ние, екипът на „Юпитер 05“ ООД, приемаме своята дейност като мисия, чрез която помагаме на всички участници в движението да се чувстват спокойни и сигурни по време на пътуване и поради тази причина разработваме нашите продукти със степен на силата на удара A. Това обяснява мотивацията ни да се развиваме постоянно, да разработваме нови системи, както и да предлагаме на пазара нови и по-ефективни решения.

Освен да сме конкурентни на българския и европейския пазар, нашата основна цел е да създадем максимално безопасна пътна инфраструктура и крайпътно пространство. Всички ние, волно или неволно, допускаме грешки на пътя, но нито една човешка грешка не трябва да бъде наказана със смърт! Ролята на безопасната пътна инфраструктура е да подпомага и да насочва водачите на МПС, и в случай на допусната грешка, да спаси човешкия живот и да намали травматизма. Пътните ограничителни системи са „този продукт“, който най-точно отразява съотношението „вложени средства/спасени човешки животи“, което ги прави изключително значими и важни за осигуряване на безопасна пътна инфраструктура.

Какви са настоящите предизвикателствата за компанията и в каква посока са насочени инвестициите Ви?
За всички нас, основното предизвикателство, което ни донесоха последните две години, е „оцеляването“ във време на пандемия. Въпреки сложната епидемична обстановка, която продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, нашата компания продължи да инвестира в развитието на своята продуктова гама и успя да пусне на пазара нови продукти - ограничителни системи за пътища със собствени краш тестове.

За нас беше предизвикателство да организираме и изпълним в тези условия на епидемичната ситуация цялостния процес по осъществяване на изпитванията за оценка на постоянството на експлоатационните показатели на новите ни продукти, но с радост можем да кажем, че се справихме, което ни прави изключително горди и щастливи. Резултатите, които постигнахме, са системи с повишена степен на задържане H2 и малки зони на действие W3/W4, които могат да задържат автобус с маса 13т. До момента в продуктовата ни гама присъстваха системи с тези характеристики, но новите ни продукти са проектирани така, че да бъдат по-конкурентни на българския и европейския пазар. Създаването на „семейства“ ограничителни системи (това са предпазни огради, изградени с едни и същи видове елементи, които в различна комбинация са ограничителни системи с различна степен на задържане и/или зона на действие) ни позволява, чрез производството на едни и същи елементи да бъдем по-производителни и гъвкави в сроковете, по-конкурентни в цените и по-добри в качеството на произвежданите и монтирани от нас изделия. Сигурни сме, че инвестициите ни в създаването на нови продукти, ще осигури на обществото ни безопасна и щадяща човешкия живот пътна инфраструктура. Като граждани на света, важно е да бъдем отговорни не само към себе си, но и към всички останали. Добре е да взимаме решения, отговарящи на най-новите и съвременни методи и технологии, доказали своята ефективност и осигуряващи най-високо ниво на безопасност на пътната инфраструктура. Нашата мисия е предлагането на продукти и изделия от най-високо ниво и с отлично качество. Нека осигурим сигурност и бъдем пример за новите поколения.