ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Фокусът ни постоянно е насочен към новите тенденции в бранша

Боян Тодоров, управител на Бета Проинвест

Фокусът ни постоянно е насочен към новите тенденции в бранша

Бета Проинвест е познато име на българския пазар, когато става дума за добавки за асфалт. Какви са тенденциите за развитие в този сегмент?
През последните няколко години използването на подходящи добавки за битум се превърна в задължително условие за производство на качествен асфалт за пътното строителство. Въпреки че представляват нищожна част от стойността на асфалта, добавките са ключът към устойчивостта на пътната инфраструктура.

В европейски и световен мащаб се наблюдават две водещи тенденции: все по-широко използване на фрезован асфалт и производство на асфалт при по-ниски температури.

По отношение на първата тенденция досега се считаше за много перспективно използването на материали като пясък от леярни, шлаки от металургията, пластмаси и рециклирани автомобилни гуми. Основният акцент на изследванията беше насочен към показателите на асфалтовите смеси, произведени с такива материали. Сега обаче, фокусът е изместен върху внимателна преценка дали тези технологии не възпрепятстват бъдещата възможност за повторно използване на тези асфалтови смеси. Освен това се отчита, че в процеса на производство на асфалт с такива продукти е възможно отделяне и въздействие на тежки метали и вредни химикали.

Втората тенденция е свързана с нарастване на производството на асфалт при по-ниски температури. Пряк резултат от тези технологии е значително намаляване на емисиите от въглероден диоксид и по-благоприятни условия за труд поради по-ниски изпарения при производството на асфалт. С удовлетворение мога да споделя, че ние доставяме екологични, ефикасни и икономически ефективни добавки и за двете водещи тенденции.

Кои добавки за асфалт подобряват в най-голяма степен качествата на асфалтовите покрития?
От гледна точка на устойчивост на тежък трафик най-използваните добавки са модификаторите и еластомерните полимери. Като правило, високите качества на полимер-модифицираните битуми се постигат с комбинация еластомери, ко-полимери и адхезионни добавки.

Използването на полимер-модифицирани битуми е предпоставка, но не достатъчно условие за качествени асфалтови покрития. При ниски околни температури, при транспорт на далечни разстояния, при необходимост от изчакване може да се достигне до охлаждане на асфалтовата смес и компроментиране на качеството. Поради тази причина се използват ниско-температурни добавки, особено при работа с полимер-модифицирани битуми.

Широко приложение за натоварени пътища имат и специалните модифицирани битуми с повишена точка на омекване. Те също осигуряват висока устойчивост за образуване на коловози при високи температури. Модифицирането на битум може да се извършва във всяка асфалтова база с амидния модификатор SERBIT. Работна концентрация от 1,5% осигурява точка на омекване в диапазона 66-68 градуса.

Кои са подходящите добавки за градска инфраструктура?
Може би, най-емблематичният пример е гранулираният полимер-оцветител за асфалт COLORFALT. Това е уникален продукт, за който неслучайно бяхме отличени със Златен медал и Диплом. Редица велоалеи бяха изградени в много градове на страната.

Освен полимер-оцветителят, модификаторите за битум са напълно подходящи за асфалтиране на натоварени градски улици и булеварди.