ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Виакон България предлага цялостни решения за оптимизиране на строителния процес

Д-р. инж. Бранимир Братоев, управител на Виакон България

Виакон България предлага цялостни решения за оптимизиране на строителния процес

Виакон България е част от международната група ViaCon, която е най-големият производител на конструкциите от вълнообразна стомана за мостове и съоръжения. Кои са последните технологични новости в областта?
Повече от 140 години съоръженията от вълнообразна стомана са доказали своята ефективност, бързина и надеждност както при изграждането на малки водостоци с отвори до 2м, така и при реализацията на мостови съоръжения с отвори до 30м. Oткакто е създадена през далечната 1986 година Виакон има за цел непрекъснато да развива своите решения, доставяйки на партньорите си иновативни и надеждни решения в областта на инфраструктурното, хидротехническото и минното строителство. Същевременно компанията гарантира високи стандарти с грижа и отговорно отношение към околната среда и предизвикателствата в тази област.

Виакон България активно участва в проектирането и изграждането на водостоци и мостови съоръжения от вълнообразна стомана за някои от най-големите инфраструктурни проекти в страната. Възможностите за реализиране на антикорозионна защита на стоманените повърхности значително се развиха през последните три деситилетия и Виакон успешното интегрира някои от тях при производството на своите продукти.

Компанията разполага с многообразни системи за антикорозионна защита, които могат да осигурят изчислителна дълготрайност над 120 години на съоръженията и да посрещнат нуждите на всеки един проект, без значение дали конструкцията ни се намира в силно агресивна среда в минното дело или е подложена на въздействие от ествествени соли или хлориди, вследствие на зимната поддръжка на пътищата.

Тръбите Helcor с фабричното нанесено полимерно покритие върху горещо поцинкована повърхност стават все по-предпочитаният избор както за проектанти, така и за изпълнители поради безпрецедентната си надежност във всякаква среда. Наред с това компанията внедри редица иновации и при останалите системи за изграждане на мостове Multiplate, Supercor и Ultracor, които включват горещо поцинковане с дебелина до 200µm, което може да бъде комбинирано с епоксидно покритие. Нашите специалисти подхождат идивидуално към всяко едно съоръжение с цел да обезпечат нуждите на проекта, гарантирайки високо качество и надеждност.

Виакон България предлага на българския пазар най-новото поколение съоръжения от вълнообразна стомана с търговско наименование Ultracor. Тези конструкции се отличават с изключителна носимоспособност, която се дължи на най-големия, произвеждан досега профил на вълната - 237x500mm. Стоманените конструкции Ultracor са подходящи както за изграждане на нови обекти, така и за обновяване на стари съоръжения. Монтажът на стоманените конструкции Ultracor е бърз и лесен, подобно на монтажа на останалите стоманени конструкции, не изисква големи монтажни екипи и тежка механизация, което значително намалява разходите по реализиране на проекта. През 2019 година Виакон реализира съоръжение Ultracor в Дубай с отвор над 32 м и постави Гинес рекорд за най-голямата конструкция от вълнообразна стомана.

В партньорство с една от водещите компании в производството на огнезащита, Виакон разработи и тества система за 240 минути защита от пожар на съоръженията от вълнообразна стомана, които се прилагат в тунелното строителство. На практика компанията ни изпълнява пътни и железопътни тунели с конструкции от вълнообразна стомана по открит и закрит способ, прилагайки нов австрийски тунелен метод.

Кои са предимствата на мостовете и съоръженията от вълнообразна стомана, предварително изготвени стоманобетонни арки, предлагани от Виакон?
Виакон предлага оптимизиране на строителния процес основно чрез съкращаване сроковете за изпълнение и намаляване броя на монтажните групи. Разбира се, необходимостта от по-малобройна механизация с по-малка товароподемност при реализацията на съоръжения от вълнообразна стоманата също води до по-ниски разходи в процеса на изпълнение. При всички решения, предлагани от компанията, работните процеси, бетонните и армировъчни дейности, извършвани на обекта, са сведени до минимум или напълно елиминирани, като всички елементи са произведени в контролирани произведствени условия. Това води до по-добър контрол и възможност от по-малко грешки допуснати на обекта, работните процеси се управляват по-лесно, а в голяма част от случаите строителството може да бъде непрекъснато дори и при лоши климатични условия. В отделни случаи съоръженията от вълнообразна стомана могат да бъдат сглобени встрани от обекта или дори извън пределите му и съоръжението да бъде доставено и монтирано, след като е подготвенa основата.

Същевременно групата е най-големият доставчик на геосинтетични материали в Европа. Разкажете повече за тяхното приложение.
Геосинтетичните материали са полимерни продукти с широко приложение в строителството и отдавна не са иновация на българския пазар. Тяхното основно приложение включва реализация на проекти свързани с изграждане на армонасипни стени, долен и горен изолационен екран за депа, хвостохранилища и сгуроотвали, усилване на слаби основи при изграждане на пътища и ЖП линии, ерозионен контрол при стръмни откоси и много други. Употребата им се свързана с бърз и лесен монтаж в сравнение с алтернативните подходи, а много често те са единственият разумен вариант при изпълнението на инфраструктурни и хидротехнически съоръжения.

Групата ни разполага с редица софтуерни и аналитични методи за оразмеряване на геосинтетични материали в зависимост от тяхното приложение, а на местно ниво Виакон България прилага тези знания, съобразявайки ги с действащите нормативни документи. Прави впечатление, че все по-често участниците в строителния процес търсят геосинтетични материали, които да бъдат правилно оразмерени и точно подбрани спрямо предназначението си, което мисля, че е най-голямата ни експертност в тази област.

Виакон България доставя повече от 10 години на своите партньори цялостни решения в областта на инфраструктурните проекти. Кои са проектите - „визитна картичка“ за компанията?
Виакон участва при реализацията на голяма част от емблатичните инфраструктурни проекти в България като изграждането на автомагистрала Марица, Тракия, Струма и Хемус, съоръжения са железопътни линии при гара Марикостиново, гара Тополи, участъци Скутаре-Оризово, Момчилград-Подкова, обходни пътища на Габрово, Монтана и Враца. Виакон България се стреми да присъства от самото начало на всеки един проект свързан с прединвестиционното проучване, през проектиране, планирането и изпълнението на строителните дейности.

В етапа на реализация често възникват обстоятелства, които налагат промени или намеса на нашия екип от инженери, като в тези случаи вярваме, че опитът, който можем да черпим от нашите колеги в групата ни дават възможност да бъдем безценен партньор за нашите клиенти. Компанията ни създава съоръжения за поколенията и всеки успешно реализиран проект ни дава увереност, че технологията ни дава възможност на възложители и изпълнители да бъдат по-гъвкави при реализацията на поверените им проекти.

На какви допълнителни услуги могат да разчитат клиентите на Виакон България?
Виакон България винаги се стреми да съдейства на своите партньори във всички етапи при реализацията на един проект. Компанията ни има капацитета да подпомага проектантите при избора на най-подходящи решения в зависимост от условията на заданието включително чрез детайли, чертежи и оразмерителни процедури.

Същевременно групата ни разполага със софтуерни продукти, позволяващи ни да в детайли да изчертаваме автоматично до двадесет съоръжения на ден. В етапа на строителство много често Виакон България извършва монтажните дейности, а когато те са ангажимент на други участници в строителния процес, опитен ръководител от наша страна ги подкрепя и напътства, което улеснява значително изпълнението.

Какви инструменти предлага компанията за изчисляване на екологичния ефект при използване на съоръженията от вълнообразна стомана, което я прави иноватор в областта на инфраструктурното строителство в България?
Строителният сектор и ресурсите, които той използва, са един от основните причинители водещи до увеличавате на въглероден диоксид и други парникови газове. Убеден съм, че бъдещето на сектора и прилаганите в него решения ще са неразривно свързвани не само с цената и традициите, но и с това кой продукт нанася най-малко щети на околната среда във всеки един аспект. Горд съм да бъда част от компания, която предлага решения, които значително превъзхождат стандартните методи и технологии в това отношение и още по-мотивиран, когато виждам, че екипът от млади специалисти на компанията ни споделя отговорното отношение на групата Виакон към природата.

Виакон България разполага с калкулатори, чрез които могат да бъдат сравнени въздействието върху околнaтa среда при използването на стоманобетонни тръби спрямо тръби от вълнообразна стомана Helcor или по-щадящото въздействие от прилагане на геосинтетика спрямо естествено добити материали, които много често са съпроводени със транспорт на сериозни разстояния и много механизация. Този подход вече се прилага при възлагане на публични търгове в скандинавските държава и е въпрос на време да навлезе в целия европейски съюз. От началото на тази година предложенията на Виакон България не включват само ценови параметри, но и информация за въздействието на всеки един продукт върху околната страна сравнени с алтернативите на пазара, за да могат нашите партньори да вземат правилните решения, които са отговорни не само към тяхната организация, но им към цялото общество.