ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Всяка година във фокуса на конференцията са актуалните за обществото теми

д-р инж. Христо Грозданов, главен асистент към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ и управител на Институт по транспортно строителство и инфраструктура

Всяка година във фокуса на конференцията са актуалните за обществото теми

инж. Грозданов, с какво предстоящата „Национална конференция по транспортна инфраструктура“ ще изненада присъстващите?
Целта, пред нас организаторите е, всяка година да предлагаме нещо ново и различно и да бъдем в актуалните за обществото теми. Основната промяна тази година, от гледна точка на организацията е, че минава изцяло в „еко“ режим, което кореспондира и с един от основните акценти – Зелената сделка и екологията. Миналата година, пресметнахме че използваме над един тон хартия за всяка една Конференция и това ни шокира. Оказа се, че за производството и се отсичат 24 дървета, използва се над 320м3 вода, в същото време хартия представлява и над 30% от битовите отпадъци в световен мащаб. Поради това решихме да дадем нашия малък принос към опазването на околната среда и премахваме хартията на 100%.

От гледна точка на програмата на Конференцията, освен за Зелената сделка и Екологията, ще обърнем сериозно внимание на Иновативните градове, Дигитализацията и естествено на Инициативата Три морета, което е основна тема за нашия бранш през година.

Кои са актуалните теми, които ще бъдат обсъждани по време на форума?
Както казах, основните теми са Екология, Иновативни градове, Дигитализация и Три морета. Естествено, ще обърнем внимание и на финансирането и управлението на инфраструктурни проекти, строителството, проектирането и поддържането и за първи път ще организираме панел за транспортни съоръжения и геотехника, в който ще покажем много интересни и иновативни технологии.

Относно основните теми ще обърна внимание на Инициативата „Три морета“. Както знаете тази година България беше домакин на Инициативата, а ние организирахме целево събитие на 8 юни. Много е важно да започнем да говорим експертно по темата, защото политическото говорене, вече даде своите резултати и Инвестиционния фонд към Инициативата, вече направи първите си инвестиции. От тук нататък, за да се реализират проекти по линия на Инициативата, следва да има готови проекти, финансово и технически обосновани, които да бъдат предлагани за финансиране. България няма такива проекти и трябва приоритетно да ги изготви, точно това искаме да акцентираме на Конференцията. В същото време ние трябва да погледнем и потенциалните проекти през българския интерес. Знаете че последните 3 година надслов на Конференцията е България и Балканите – свързаност, всъщност този надслов не е случаен и сега се вижда защо сме го избрали. Тази година е екстремумната точна и ние трябва да начертаем приоритетните проекти за България през следващите 10, дори 15 години.

Миналата година основен акцент беше Дигитализацията. Тази година отново ще продължим темата и дори ще я разширим. Имаме доклади свързани с финансовото управление на строителни компания, чрез дигитални технологии и за пръв път ще говорим за роботизирани системи и тяхното приложение в строителството.

Признавам си, че Иновативните градове ми е любимата сесия и моя мечта от няколко години. Може би от 2015г се опитваме да направим сесия, в която да покажем тенденциите в градоустройството през призмата на уличната мрежа и транспортна, но не ни достигаше по – нещо. Успявахме да включим някои теми, но никога индивидуална сесия. Тази година, Конференцията ще се организира под патронажа на Столична община, чрез направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ и заместник кмета на СО г-н Генчо Керезов ще бъде модератор на сесията. С негово съдействие ще организираме сесия, която мисля, че ще предизвика сериозни дебати не само в бранша, но и в обществото. Лично аз смятам, че градовете са тези, които трябва да стартират дебат, как хората искат да изглеждат пътищата, улиците, парковете и градовете им.

Бихте ли сподели с професионалната аудитория на сп. Инфрабилд, кои ще бъдат лекторите?
Нека да запазим лекторите в тайна. Вече леко открехнах вратата, като казах за г-н Керезов. Това което мога да гарантирам на нашите участници е че отново няма да останат разочаровани.