ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

АКВА АВТОМАТИКА успешно изгради SCADA система в МПСПВ Витоша

АКВА АВТОМАТИКА успешно изгради SCADA система в МПСПВ Витоша

Фирмата проектира и успешно изгради SCADA система за автоматично управление и диспечерски контрол на модулна пречиствателна станция за питейна вода (МПСПВ), която пречиства води от торфените полета във високата част на Витоша. Станцията е с капацитет 80м3/час и решава проблеми с водоснабдяването на два софийски квартала.МПСПВ работи без обслужващ персонал, като SCADA системата осигурява напълно автоматично управление на всички процеси в станцията, независимо от тежките метеорологични условия през зимата, включително честото отпадане на захранващото напрежение. Експлоатацията на станцията през изминалия зимен сезон доказа ефективността на предприетите мерки и приложените технически решения.
SCADA системата е базирана на програмируем контролер SIMATIC S7 CPU 1511-1 PN и операторски панел SIPLUS HMI TP700 COMFORT, използван главно за целите на настройката. МПСПВ се контролира изцяло дистанционно от централния диспечерски пункт, разположен в ПСПВ - Бистрица. За целта се използват 3G, Ethernet-базирани, IP безжични комуникации. Въпреки нестабилното GSM покритие, благодарение на използвания SCALANCE M874-3 3G рутър, не бяха допуснати проблеми с управлението на МПСПВ през зимния сезон.