ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Аква Джет предлага решение за запушване, байпасиране и тестване на тръби и канали

Аква Джет предлага решение за запушване, байпасиране и тестване на тръби и канали

Пневматичните балони за тръби на VETTER са оптималното решение, ако трябва бързо и надеждно да се запушат дренажни канали, да се извърши пневматичен или хидравличен тест, да се рехабилитира определен участък. Областите на приложение включват запушване на канализации при ремонт или поддръжка, възпрепятстване стичането на отпадъчна вода на едно място при спукване на тръба, наводнение, инспекция на канала, техническо обслужване и поддръжка, байпасиране на водата, тестване на за сградни отклонения и саниране на компрометирани тръби.Поради многото възможности, пневматичните балони се използват в най-различни браншове и от компании, изграждащи улици, от фирми за ниско строителство, за саниране на канали, водоснабдителни дружества и в индустрията.
Продуктовата програма на VETTER включва следните видове пневматични балони; уплътнителни; байпасни; конусовидни; тестови - за извършване на пневматичен или хидравличен тест; резистентни на химикали; за високо налягане - 6 бара; пакери за саниране на компрометирани тръби, както и голям набор от аксесоари. Сред предимства на пневматичните балони са размери от 25 - 2.000 мм, както и това че са много гъвкави и лесни за употреба, тъй като са леки и къси.