ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

Алуминиеви товарни рампи LOTUS за широк спектър от клиентски нужди

Алуминиеви товарни рампи LOTUS за широк спектър от клиентски нужди

Петрус ООД е представител на италианската фирма LOTUS, един от най-големите производители на алуминиеви рампи. Рампите са TUV сертифицирани и са изработени от високо устойчива алуминиева сплав -гаранция за максимална сигурност и управляемост. Te отговарят на всички товарни изисквания - от най-леки до най-тежки: тежки рампи за товарене на земекопни машини - за мини багери (гъсенични или на колела), мини товарачи, багер-товарачи, челни товарачи и багери; средно тежки рампи за товарене в строителството - за хидравлични платформи, телескопични асансьори, колички и др.Предлагат се алуминиеви рампи с ограничители (улесняващи товаренето на колесни превозни средства, като се избягва странично подхлъзване поради неправилни маневри) ,както и без ограничители - задължителни при товаренето на верижни превозни средства. При необходимост те могат да бъдат съединени, за да образуват единна рампа."Благодарение на модерния дизайн на алуминиевите рампи, надеждността, здравината, постигната с повече от тридесет годишен опит, постоянните тестове за качество, ръчните и прецизни заваръчни и монтажни операции, рампите Lotus са идеалното решение за специалисти от различни отрасли.", споделят от Петрус ООД.