ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XVI, брой 6, 2022

Виакон България представя стоманени резервоари

Виакон България представя стоманени резервоари

ВиаКон България представя различни инфраструктурни решения за изграждане на системи от резервоари, изработени от стоманени тръби ХелКор, които намират приложение при изграждане на дъждовна канализация, резервоари за технологични води от 3 до 12 pH, резервоари за пречистване на отпадни води, сепаратори за пречистване на нефтосъдържащи отпадни води.Предлаганата от ВиаКон технология за изграждане на подземни системи от резервоари разполага с редица предимства. Относително ниското тегло изисква по-лека механизация за монтаж. Възможно е производството на големи елементи с дължина до 16m, което води до по-лесен и бърз монтаж с по-малко свързващи елементи. Няма необходимост от изпълнение на стоманобетонна основа. Краткият период на реализиране на обекта е особено съществен в ситуация на високи подпочвени води. Антикорозионната защита позволява изграждане на резервоари, изработени от конструкции ХелКор, в почти всякакви почви. Технологията на стоманените спирално нагънати конструкции е разработена за вграждане под пътища с нормален трафик. Поради високата си носимоспособност стоманените конструкции ХелКор позволяват изграждането на резервоари под пътища или паркинги, без да е необходимо полагане на подложен бетон или направа на разпределяща стоманобетонна плоча над резервоара.