ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Десетото издание на БУЛАКВА ще се проведе през септември

Загубите на вода във водоснабдителните системи създават трудности в почти всички агломерации по света, но най-вече там, където водата не достига. Проблемът изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдните и ценни водни ресурси. Няколко големи градове вече са започнали програми, които са насочени към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработват и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказват много ефективни.Събитието ще се проведе за десети път и се счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. За пореден път ще бъдат разгледани наличните най-добри практики и ще бъдат препоръчани най-новите подходи за по ефективно управление на ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода.
Национални партньори на БАВ са Съюзът на ВиК операторите в Република България като най-голямата браншова организация, която подпомага развитието и професионалната квалификация на заетите във ВиК сектора,
както и Български ВиК Холдинг, основан да подпомага работата на българските ВиК оператори.
Събитието ще се проведе на 23-24 септември 2021 г. То е предназначено за ръководители и експерти от ВиК сектора, както и за фирми-доставчици на съответното оборудване за борба с течовете по мрежата.
Авторите, желаещи да участват с доклад, могат да изпратят резюме на български или английски език до 150 - 200 думи на електронния адрес на БАВ bwa.sofia@gmail.com най-късно до 30 април 2021 г. Авторите на одобрените от Програмния комитет резюмета ще бъдат уведомени до 29 юни, като до 4 септември трябва да бъде изпратена презентацията и/или доклада, с който ще се участва в конференцията. Времето за представяне на научно-технически доклад в конферентната зала е 20 мин. Актуална информация за Международната конференция БУЛАКВА - Намаляване загубите на водата във водоснабдителните системи може да следите на www.bwa-bg.com