ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XVI, брой 6, 2022

"КМВ-системи за пътна сигурност" продължава да работи за осигуряване безопасността на движението по общинската и републиканскта пътна мрежа

Като втората в България най-бързо развиваща се компания "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД продължава да работи за осигуряване безопаността на движение по пътищата. Благодарение на нашите монтажни групи и опита, който натрупаха в годините, успяваме да изпълним поетите ангажименти качествено и в срок. Заради положените усилия, упоритост и непрестанна работа на целия ни екип, "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД се утвърдихме като предпочитам Изпълнил в доставката и монтажа на ограничителните системи.
През изминалите месеци монтирахме над 7,5 км ограничителни систмеи за повишаване пътната безопаност в северозападна България - на територията на гр. Берковица, както и на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86 до км 94.
Обезопасяването на търговските крайпътни обекти също е приоритет както на собствениците им, така и на държавните институции. На такъв обект на АМ "Марица" монтирахме пренасочващ буфер срещу удър R110 и стоманена предпазна ограда H4bW4, която е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса до 38т.