ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XVII, брой 5, 2023

КПМ Груп България предлага система за следене на нестабилни конструкции

КПМ Груп България предлага система за следене на нестабилни конструкции

Leader WASP позволява наблюдение на нестабилните конструкции по време на пожари и спасителни операция. С нейна помощ се задейства предупредителна аларма към спасителните екипи, позволяващи им да реагират по-правилно и безопасно. Leader WASP непрекъснато следи и точно идентифицира два фактора, които прогнозират предстоящи опасности. Минимални промени във въртеливото движение на конструкцията - от 0,1 О до 2,6 О показват промяна в ъгъла на усукване и са индикация за нестабилна структура, която може да се срути във всеки момент. От друга страна, вариацията на честотата от 0,5 до 100Hz дават възможност да се идентифицират вибрации, които могат да доведат до разрушаване на носещи елементи от конструкцията.LEADER разработва високоефективно оборудване за търсене и спасяване на хора при пожари и аварийно-спасителни операции. Компанията осигурява пожарно-спасителните отдели, службите за обществена безопасност, рисковите индустрии, флота и други въоръжени сили, неправителствени организации и други. LEADER предлага иновативно оборудване за гасене на пожар, търсене и спасяване на пострадали, обучение по пожарогасене или за работа във взривоопасна атмосфера в енергетиката и индустриалните предприятия.