ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XVI, брой 6, 2022

КПМ Груп България с предложения за противопожарното оборудване

КПМ Груп България с предложения за противопожарното оборудване

От 1985 година LEADER разработва, произвежда и доставя все по-високоефективно оборудване за търсене и спасяване на хора при пожари и аварийно-спасителни операции. Компанията осигурява пожарно-спасителните отдели (пожарникари), службите за обществена безопасност, рисковите индустрии, флота и други въоръжени сили, неправителствени организации и други на пет континента. LEADER предлага иновативно оборудване за гасене на пожар, търсене и спасяване на пострадали, обучение по пожарогасене или за работа във взривоопасна атмосфера в инфраструктурата и индустриалните предприятия.Основен фокус в дейността на LEADER са иновациите. За да се справи с постоянно променящите се пожарни рискове и мисиите за търсене и спасяване, противопожарното оборудване трябва да продължи да се развива и адаптира, за да бъде все по-ефективно, като същевременно гарантира, че пожарникарите са възможно най-обезопасени. За да отговори на тези предизвикателства, LEADER като производител на оборудване за търсене, спасяване и пожарогасене, е силно фокусиран върху иновациите и новите технологии. В България компанията и нейните решения са представени от фирма КПМ Груп България.