ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Националната конференция по транспортна инфраструктура през октомври

Националната конференция по транспортна инфраструктура през октомври

XIV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие - България и Балканите свързаност, ще се проведе между 7 - 9 октомври 2021г. Конференцията е най - голямата ежегодна конференция по транспортна инфраструктура на Балканите. Основна цел на организаторите от Институт по транспортно строителство и инфраструктура, УАСГ и Сдружение "БФТИ" е да създадат устойчива връзка администрация - наука - бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии.През годините Конференцията си извоюва правото да променя дневния ред в сектора. Тази година на преден план излизат свързаността на България и Балканите с Европа и Света. Зелената сделка, в контекста на използване на рециклиране материали в строителството, изграждане на устойчива градска среда, автономен транспорт и дигитализация ще получи основно място на Конференцията. Традиционно ще бъдат разгледани финансовите инструменти за изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура, пътна безопасност, нормативната и законова рамка, взаимовръзките между транспорт и транспортна инфраструктура, съвременните научни постижения, необходимостта от дигитализация на строителния сектор.