ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

През 2021 ECOMONDO И KEY ENERGY ше се проведат в периода 26-29 октомври в РИМИНИ ЕКСПО ЦЕНТЪР в Италия

След специалното дигитално издание през 2020 година, изложенията на Italian Exhibition Group посветени на кръговата биоикономика и възобновяемите енергии ще се проведат на живо през есента. 2021 година ще бъде изпълнена с важни международни срещи, посветени на зелената икономика. Сред най-важните са организираните от Italian Exhibition Group SpA събития Ecomondo и Key Energy, които ще се проведат от 26. до 29. октомври в Римини Експо Център (Италия).След специалното дигитално издание през 2020 г. (вследствие на пандемията), двете изложения посветени на устойчивото развитие и климатичните промени ще се завърнат на живо за да предоставят на широката бизнес общност място за дискусии и създаване на контакти, свързани с новите устойчиви модели за развитие и климатичните промени. Виж още: https://en.ecomondo.com или https://en.keyenergy.it