ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Излезе от печат първото в България техническо "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев. Специализираното издание има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради. "Ръководството е предназначено не само за проектанти, преподаватели и студенти по специалностите архитектура, ландшафтна архитектура, ВиК и пътно строителство, но и за самите инвеститори, които не трябва да се боят от "сложността" на тези видове покриви (включвам и паркинг-покривите, улици върху подземни зони, както и пешеходни зони). Както обичам да казвам, необходими са "само" добри проектанти по съответните специалности, правилната система материали и добри изпълнители на хидроизолацията и зелената или пътна зона." - сподели за читателите на сп. Инфрабилд инж. Илиев.
Екипа, работил по ръководството включва доказани специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Лесотехническия университет - проф. д-р инж. Димитър Назърски - главен редактор, доц. д-р Ценка Кунева - част растителност, ланд. арх. д-р Галина Янчева - част субстрати, проф. д-р инж. Петър Стефанов и ас. д-р инж. Марин Дончев - част пътно строителство и, не на последно място, гл. ас. д-р инж. Емил Цанов - част ВиК.