ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителство

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителство
е специализирано периодично списание за професионалната аудитория в България. В него се публикуват новости и информация за материали, машини, оборудване, технологии и апаратура, използвани в инфраструктурното строителство. Изданието представя и различни инженерингови проекти, решения и възможности за реализация в инфраструктурния сектор.

ИНФРАБИЛД – Строители списание за инфраструктурно строителство
  • се издава 7 пъти в годината. То се разпространява чрез специализиран абонамент до вземащите решения инженери и специалисти в пътното строителство, транспорта, водоснабдяването, преработката на отпадъци, електроразпределението, газификацията, телекомуникациите, държавните и общински структури и дружествата за комунални услуги.

ИНФРАБИЛД – Строители списание за инфраструктурно строителство
  • е издание свободно достъпно в Интернет във вид близък до печатното списание на адрес: http://stroiteli.elmedia.net. Електронното издание се популяризира и чрез е-мейл бюлетин до над 10 000 абоната, социалните мрежи и видео канала на издателството.

Прелисти новия брой