СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина II, брой 4, юли 2005