СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструменти

СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструменти
е специализирано периодично издание за продуктови новости, конкретни технически решения, инсталации, технологии, машини и инструменти, използвани в строителството. Изданието представя всички строителни етапи от подготовката и грубия строеж, през сградните инсталации и системи до довършителните работи.

СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти
  • се издава 7 пъти в годината в 5000 тираж. Разпространява се чрез специализиран абонамент до строителните инженери и специалистите, вземащи решения и участващи активно в инвестиционния и строителния процес.

СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти
  • е свободно достъпно в Интернет във вид близък до печатното издание на адрес: http://stroiteli.elmedia.net

СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти
  • обхваща всички технически аспекти на съвременното строителство. В него се разглеждат четири основни теми – Строителна техника и инструменти; Груб строеж; Довършителни работи; Инсталации. Четирите раздела взаимно се допълват и представят на читателите информация относно всичко необходимо за изграждането или реконструкцията на една модерна сграда.

Прелисти новия брой