СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XX, брой 1, 2023