СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIX, брой 7, 2022