ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Intermat Paris 2015

Едно от най-важните събития за строителния бранш в Европа се състоя в края на април в Париж, изложбен център Нор Вилпинт. Това е търговското изложение за строителни машин ...

Тунелно строителство

Въпреки икономическите затруднения, в Европа са в процес на изграждане на тунели за различни железопътни линии и пътища, хидроенергийни обекти и метро, като проектите ста ...

Вълнуващи светлинни инсталации за устойчиво градско планиранеВълнуващи светлинни инсталации за устойчиво градско планиране

Нови технологии и идеи очертават осветлението като мощен инструмент за конфигуриране на обществените пространства в селищната среда. Градското осветление често се смята з ...

Системи за контрол и управление на паркинги

Тъй като броят на транспортните средства расте непрекъснато, все по-голяма част от мобилния парк се съхранява на регулирани паркинги. Обслужването на големи паркинги и ос ...

ВиК системи

Днес на пазара се предлагат помпени решения от всякакъв мащаб, независимо дали източникът е подпочвена вода, повърхностна вода или рециклирана, пречистена вода. Устойчиво ...

Използване на отпадъците като енергиен ресурсИзползване на отпадъците като енергиен ресурс

Дейността на човека е неизменно свързана с образуване на отпадъци. Въпреки това, желанието за намаляване на отпадъците напоследък нараства, продиктувано от икономически и ...