ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 8, 2018

Идеен подход за оценка ефективността на снегозащитни съоръженияИдеен подход за оценка ефективността на снегозащитни съоръжения

През последните години в Р.България се поставя особен акцент върху проблема „снегонавяване“. Процесът се характеризира като обилен снеговалеж в комбинация със силен вятър ...

Модел за прогноза и анализ на ПТП, чрез безпилотно събиране на данни от въздуха (ARSA)Модел за прогноза и анализ на ПТП, чрез безпилотно събиране на данни от въздуха (ARSA)

В днешни дни транспортната среда става все по-сложна, броят на моторизираните превозни средства, велосипедисти и пешеходци в големите градове се увеличава стремително. По ...