ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Студено рециклиране за рехабилитация на пътни настилкиСтудено рециклиране за рехабилитация на пътни настилки

Студеното рециклиране е съвременна технология за ремонт на пътни настилки, която в последните години намира все по-голямо приложение в България. Тя се отличава с висока и ...

Машини и инсталации за сепариране на отпадъци

Сепарирането е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени. Основни такива компоненти се ...

Обновяване на градската тръбопроводна мрежа

Ремонтът на тръбопроводи по традиционните изкопни методи е доста трудоемък и скъп. Ето защо безизкопните технологии за обновяване на тръбопроводи с различно предназначени ...