ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Дока България реализира иновативна технология за пръв път в България при изграждането на мостове със стоманобетонова връхна конструкцияДока България реализира иновативна технология за пръв път в България при изграждането на мостове със стоманобетонова връхна конструкция

Виадукт „Железница“ на АМ СТРУМА, се изгражда по иновативния за нашата страна Метод на поетапно избутване на връхната конструкция на мостовите съоръжения. Изпълнител на п ...

Минидъмпери от Mecalac - с много повече иновацииМинидъмпери от Mecalac - с много повече иновации

65-годишият опит в производство на минидъмпери е сериозна база за разработване на иновативни машини, специално предназначени за трудните условия на днешните строителни об ...