ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Автоматизация и оптимизация на работата на ВиК системите

Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК- операторите, постоянно да подобряват ефективността и управление ...

Автоматизация при земекопните строителни машиниАвтоматизация при земекопните строителни машини

Основните предизвикателства на строителния бизнес могат да се обобщят до недостиг на квалифицирани работници и оператори, сравнително ниска производителност на строителни ...

Сензори и AR очила правят водопроводите „умни“Сензори и AR очила правят водопроводите „умни“

Сензорите постепенно превземат всички сфери на живота ни – телефоните „знаят“ дали са държани вертикално или хоризонтално, ховърбордовете на децата разбират кога ги накла ...

Съвременни решения за преработка на твърди битови отпадъци

Природните ресурси, които човечеството употребява, могат условно да се разделят на два вида - възобновяеми и невъзобновяеми. Към първите спадат онези ресурси, които биха ...

Електрически строителни машиниЕлектрически строителни машини

Проактивните зелени политики на развитите страни доведоха до появяването на електромобилите. А по строителните обекти в Западна Европа започнаха да се виждат все повече к ...

Задържащи езераЗадържащи езера

Във времена на климатични екстреми, в каквито живеем, внезапните бури с проливен дъжд стават все по-често явление. Наводнени сгради, отнесени мостове, „скъсани“ пътища – ...

Поддържане и резервни части за кариерно-минна техника

Основната причина за намаляване на експлоатационния срок на всяко кариерно-минно оборудване е износването на детайли. Постоянното триене и трудните условия на околната ср ...

Обновяване на градската тръбопроводна мрежа

Ремонтът на тръбопроводи по традиционните изкопни методи е доста трудоемък и скъп. Ето защо безизкопните технологии за обновяване на тръбопроводи с различно предназначени ...

Машини и инсталации за сепариране на отпадъци

Сепарирането е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени. Основни такива компоненти се ...

Студено рециклиране за рехабилитация на пътни настилкиСтудено рециклиране за рехабилитация на пътни настилки

Студеното рециклиране е съвременна технология за ремонт на пътни настилки, която в последните години намира все по-голямо приложение в България. Тя се отличава с висока и ...

Съвременни водопроводни системиСъвременни водопроводни системи

Водоснабдяването е единна система, която комбинира мерки, насочени към осигуряване на вода за населените места и различни стопански обекти. Следователно, основното прило ...