ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Методи за полагане на ВиК тръбиМетоди за полагане на ВиК тръби

В населените места водопроводните и канализационните мрежи са разположени под улици и булеварди. Прокарването на нова и поддържането на старата комунална инфраструктура и ...

Полагане на силови кабели в градска среда

Кабелните технологии за пренос на електроенергия предлагат по-голяма сигурност в жилищния, търговския и обществения сектор, както и в малките и средни предприятия. Надежд ...

Еднобандажните валяци

Качествено и равномерно уплътняване още от самото начало на земните работи осигурява товароносимостта, стабилността и устойчивостта на цялата пътна конструкция в дългосро ...

Подземна инфраструктура в скалисти терениПодземна инфраструктура в скалисти терени

Изпълнението на проекти от типа "Воден цикъл" през последните десетина години у нас показа в голяма степен неподготвеността на българските фирми да полагат подземни водоп ...

Градски електротранспорт

Електротранспортът винаги е бил удобно и ефективно решение за придвижване в градската среда – тих, ефективен и позволяващ лесно спазване на графиците. Днес той се радва н ...

Съвременни технологии и автоматизация при фрезите за асфалт

Самоходните машини за студено фрезоване на асфалтови настилки се появяват в края на 70-те години на ХХ в. За тези над четири десетилетия еволюция фрезите за асфалт се пре ...

ПарклетПарклет

Парклетът, наричан още „джобен парк“, представлява уличен мини парк: малко, продълговато кътче със зеленина и пейки, разположено по протежение на улицата и предназначено ...

Машини за студено рециклиране на пътни настилки

Съвременната технология за студено рециклиране на пътища започва своето развитие преди около 50 години в САЩ. В това време американските пътностроителни фирми вече използ ...

Автоматизация и оптимизация на работата на ВиК системите

Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК- операторите, постоянно да подобряват ефективността и управление ...

Автоматизация при земекопните строителни машиниАвтоматизация при земекопните строителни машини

Основните предизвикателства на строителния бизнес могат да се обобщят до недостиг на квалифицирани работници и оператори, сравнително ниска производителност на строителни ...

Сензори и AR очила правят водопроводите „умни“Сензори и AR очила правят водопроводите „умни“

Сензорите постепенно превземат всички сфери на живота ни – телефоните „знаят“ дали са държани вертикално или хоризонтално, ховърбордовете на децата разбират кога ги накла ...