ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Автоматизация при земекопните строителни машиниАвтоматизация при земекопните строителни машини

Основните предизвикателства на строителния бизнес могат да се обобщят до недостиг на квалифицирани работници и оператори, сравнително ниска производителност на строителни ...

Автоматизация и оптимизация на работата на ВиК системите

Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК- операторите, постоянно да подобряват ефективността и управление ...