EL MEDIA - FARMING domain EL MEDIA - ENERGY domain
EL MEDIA - INDUSTRY domain

INFRABILD - magazine for construction equipment and toolsyear XVII, issue 6, 2023

Производството на R&M в България ни дава предимство при реализацията на важните проекти в региона R&M production unit gives us advatages for the projects in the region

 

Date: 23.08.2013

 

All video presentations of: R&M BULGARIA

 

Contact with: R&M BULGARIA


Като глобална компания, Siemens поглежда към глобалните проблеми As a global company, Siemens address the global challenges

 

Date: 18.07.2013

 

All video presentations of: SIEMENS

 

Contact with: SIEMENS


Инсталация за бетонови елементи с преса RH 760 Block making plant with block making machine RH 760 VA

 

Date: 14.01.2013

 

All video presentations of: HESS GROUP

 

Contact with: HESS GROUP


Инсталация за бетонови елементи с преса RH 600-2 VA Block making plant with block making machine RH 600-2 VA

 

Date: 29.10.2012

 

All video presentations of: HESS GROUP

 

Contact with: HESS GROUP


Инсталация за бетонови елементи с преса RH 1500-3 VA Block making plant with block making machine RH 1500-3 VA

 

Date: 24.10.2012

 

All video presentations of: HESS GROUP

 

Contact with: HESS GROUP


Инсталация за бетонови елементи с преса RH 2000-2 MVA Block making plant with block making machine RH 2000-2 MVA

 

Date: 24.10.2012

 

All video presentations of: HESS GROUP

 

Contact with: HESS GROUP


Малки колесни товарачи Caterpillar от серия K Caterpillar small wheeler K family

 

Date: 18.09.2012

 

All video presentations of: ELTRAK BULGARIA

 

Contact with: ELTRAK BULGARIA


Багер-товарачи САТ от серия F Caterpillar new F series backhoe loader

 

Date: 11.09.2012

 

All video presentations of: ELTRAK BULGARIA

 

Contact with: ELTRAK BULGARIA


Компактни колесни товарачи САТ от серия Н2 Caterpillar H2 series compact wheel loaders

 

Date: 04.09.2012

 

All video presentations of: ELTRAK BULGARIA

 

Contact with: ELTRAK BULGARIA


Новите софтуерни решения 2013 от Autodesk Latest Autodesk 2013 software solutions

 

Date: 21.06.2012

 

All video presentations of: BMG

 

Contact with: BMG


Всеки проект, реализиран с добър край, е повод за гордост We are proud with every well completed project

 

Date: 29.04.2012

 

All video presentations of: EURO ALLIANCE ENGINEERING

 

Contact with: EURO ALLIANCE ENGINEERING


Интертех Аутомейшън на Изложението Булконтрола София, март 2012 Intertech-Automation at Bulcontrola EXPO in Sofia, March 2012

 

Date: 29.04.2012

 

All video presentations of: INTERTECH PROJECT

 

Contact with: INTERTECH PROJECT


Нашите камиони са известни в транспортния сектор с ниската си консумация на гориво Our trucks are known with their low fuel consumption

 

Date: 29.04.2012

 

All video presentations of: RENAULT TRUCKS

 

Contact with: RENAULT TRUCKS


Грундфос на изложението ВОДА СОФИЯ 2012 Grundfos at Exhibition Sofia WATER 2012

 

Date: 23.04.2012

 

All video presentations of: GRUNDFOS Bulgaria

 

Contact with: GRUNDFOS Bulgaria


Радваме се, когато клиентите са доволни от това, което получават We are pleased, when clients are happy from what they get

 

Date: 23.04.2012

 

All video presentations of: Toplivo

 

Contact with: Toplivo


Recycling Bulgaria на изложението „SAVE the Planet”, в София, март 2012 Recycling Bulgaria at „SAVE the Planet” Expo in Sofia, March 2012

 

Date: 23.04.2012

 

All video presentations of: Recycling Bulgaria

 

Contact with: Recycling Bulgaria


КСЕЛЕКС на изложението Вода София 2012 XELEX at Sofia Water Expo 2012

 

Date: 23.04.2012

 

All video presentations of: XELEX

 

Contact with: XELEX


Caterpillar ще продължава да инвестира в нови продукти, за да спомага за успеха на своите клиенти Caterpillar will continue to invest in new products to support its clients success

 

Date: 20.04.2012

 

All video presentations of: ELTRAK BULGARIA

 

Contact with: ELTRAK BULGARIA


Строителна механизация от Валива 97 Construction mechanization from VALIVA 97

 

Date: 26.05.2010

 

All video presentations of: Vаliva

 

Contact with: Vаliva


BAUER: 200 годишна традиция в специалните фундаментни технологии BAUER: 200 years of tradition in the foundation technology

 

Date: 14.04.2010

 

All video presentations of: BAUER BULGARIA

 

Contact with: BAUER BULGARIA