СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина III, брой 4, юли 2006