СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 7, 2015

Екологично жилищеЕкологично жилище

До неотдавна за потенциалните купувачи и строители екологичните характеристики на жилищата се състояха от две основни характеристики: безопасността на строителните матери ...

Център за нови производства и технологииЦентър за нови производства и технологии

Първите проекти за центъра датират отпреди десетилетия и са разработени въз основа на обширни данни предоставени от архитектите. По време на изграждането CNIT изумява с д ...

Метални окачени таваниМетални окачени тавани

Сред различните материали за оформление на тавани престижна позиция заемат металните окачени тавани с присъщите им безупречни технически характеристики и естетически каче ...

Експлоатация на аварийно и евакуационно осветлениеЕксплоатация на аварийно и евакуационно осветление

В тази статия ще се спрем на необходимостта от правилно тълкуване на осветените знаци, светлините и цветовете за управление на извънредните обстоятелства. Ще разгледаме н ...

Инфрачервени термокамериИнфрачервени термокамери

Преди започване на строителните работи на повечето обекти е необходимо да бъдат направени геодезически измервания. Начините, по които тези измервания се извършват, са се ...Реклама