СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIII, брой 7, 2016

Свободата в процеса на дизайн като водещ фактор при разработването на софтуерни решенияСвободата в процеса на дизайн като водещ фактор при разработването на софтуерни решения

- Г-н Брашнаров, за втора поредна година организирате събитие за технологиите в архитектурата и отново събрахте над 100 човека аудитория на “Future of Design”. На какв ...

Започва 13-тия международен конкурс за студенти по архитектура ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”Започва 13-тия международен конкурс за студенти по архитектура ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”

Студентският архитектурен конкурс ИЗОВЕР “Мулти-Комфортна Къща” се доказа като най-големия конкурс за пасивна архитектура и мулти-комфорт в световен мащаб през последн ...

Строителния пазар има спешна нужда от нови правилаСтроителния пазар има спешна нужда от нови правила

Инж. Борисов, какви са трудностите, които срещате на пазара? МСК не е имунизирана от проблемите на пазара и както и другите компании в сектора и ние страдаме от л ...

МЦ завършва рестартирането на марката и преустройството на портфолиотоМЦ завършва рестартирането на марката и преустройството на портфолиото

"Бъди уверен. Строй уверено. " – Новият лозунг на МЦ-Баухеми, който бе въведен като част от новата брандинг концепция и позициониране, сега е постоянно под логото на МЦ. ...

HL® иновации за 2017HL® иновации за 2017

Към строителните стандарти за изграждане на една модерна сграда се причислява и надеждното отвеждане на дъждовните води в канализацията или в попивни шахти.Връзката между ...