СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Укрепване на строителни изкопиУкрепване на строителни изкопи

Предаването на усилията от фундаментите върху носещия почвен пласт обикновено става на някаква дълбочина под естествения терен чрез изкопаване на яма, наречена строителен ...

КрановеКранове

Кулокрановете придобиват особен смисъл, тъй като урбанизацията става една от най-характерните насоки на развитие на нашето време. Според Департамента по икономически и со ...

Строителни лепила

В днешно време на пазара на строителни продукти, в допълнение към традиционните скрепителни елементи, има огромен брой от лепила. Като се има предвид, че технологията на ...

Инфрачервено отоплениеИнфрачервено отопление

Най-добрата система за отопление на Земята е тази, която природата ползва от Слънцето. Сред инженерните системи за отопление на външни и вътрешни пространства тя има брил ...