СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

ANTIPOR® HydroCem

Гаранция за по-висока якост, подобрен външен вид и минимален брак при производството на бетонни изделия

ANTIPOR® HydroCem

В началото на 2021 г. дъщерно дружество на Ha-Be Betonchemie GmbH, Ха-Бе България ООД, внедри нови производствени мощности за добре познатите на производителите у нас продукти от серията ANTIPOR® HydroCem, като по този начин те ще бъдат произвеждани локално, запазвайки качеството „Made in Germany“. Увеличаването на производствените мощности влияят положително на икономическата стабилност на предприятието. Продуктовата серия ANTIPOR® HydroCem се състои от високоефективни добавки за земновлажни бетони, специално създадени за употреба в производството на вибропресовани бетонни изделия - бордюри, павета, паркинг елементи, тротоарни плочи, оградни блокчета и др. Основното предимство на продуктите се изразява в това, че те намаляват драстично зависимостта на производствения процес от колебанията във влагата на инертните материали и позволяват производство с повишено съдържание на направна вода. Продуктите са подходящи както за производството на основния бетон при еднопластови изделия, така и на повърхностния износоустойчив слой на двупластови изделия.

Изделията произведени с ANTIPOR® HydroCem, се характеризират с понижена водна абсорбция, в резултат на което се повишава тяхната мразоустойчивост и намалява първичната и вторична ефлоресценция. Внасянето на оптимално количество вода в производствения процес увеличава ранните и крайни якости на изделията, повишава тяхната плътност и подобрява външния вид. Поради променливата влага в основните материали, добавянето на оптимално количество вода е изключително труден процес, който обаче е от решаващо значение. Превишаването на оптималната стойност на водното съдържание допринася за нежелани производствени дефекти, като лепене на поансона или брак поради „изтумбване“ на изделията.

Голяма част от производствения персонал избягват този потенциален риск, като произвеждат със значително по-ниско от оптимално количество вода. По този начин те очакват да предотвратят производствения брак, но на пръв поглед този безопасен и надежден подход, може да доведе до редица проблеми. Най - сериозните, сред които са недостатъчната ранна и крайна якост и повишената капилярна абсорбция на изделията, в резултат на което драстично се намалява техният експлоатационен живот.

Благодарение на специалната си формула, ANTIPOR® HydroCem, позволява производство с по-високо количество вода. Произведените изделия имат устойчива форма, подобрен външен вид и намалена капилярна абсорбция. Употребата на ANTIPOR® HydroCem подобрява и осигурява производството на широкоформатни изделия и тези със специфична форма.

Подобрен външен вид
Външният вид играе важна роля в производството на бетонни изделия. Чрез добавянето на ANTIPOR ® HydroCem циментовите частици се разпределят и омокрят оптимално в пресния бетон. Това свойство на продукта повишава способността на бетона да се уплътни по-добре, в следствие на което структурата на изделието е по-плътна и по-хомогенна. Порьозността може да бъде сведена до минимум, страничното затваряне се подобрява, а кантовете на изделието са по-силно изразени.

Понижена абсорбция на вода
Абсорбцията на вода на бетонните изделия е една от основните причини за тяхното увреждане и визуални дефекти по време на полагане и експлоатация. Водата преминава през порестата структура на бетона и се транспортира, чрез капилярните пори от повърхността във вътрешността на бетонното изделие. Поради това често възникват повреди като повърхностно обрушване в следствие на замръзване или оптични дефекти като разцвет (изсолване). Произведените с ANTIPOR® HydroCem бетони имат повишена способност за уплътняване и притежават по-плътна структура, по този начин абсорбцията на вода в бетонното изделие може да бъде намалена с до 15%.ХА-БЕ БЪЛГАРИЯРеклама