СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Нова теория за земния натискНова теория за земния натиск

Подземното строителство в големите градове става все по-актуално и свързано с изискването за дълбоки изкопи за гаражи, от каквито има все по-голяма нужда. Стана обичайн ...

Строителна химия: Лепила

Съвременните строителни лепила се предлагат на пазара в течно, желеобразно, пастообразно или твърдо състояние - пръчици, ленти, прахове, или според основата, от която са ...

Интелигенти системи за ОВК и водоснабдяване

Системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и за водоснабдяване имат основно значение, наред с осветлението, за създаването на подходяща и приятна за живеене ...