ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Винаги сме в период на промяна и адаптиране към пазарните тенденцииВинаги сме в период на промяна и адаптиране към пазарните тенденции

Инж. Тома Колелиев е роден на 5 Май 1982 в гр. Варна. Средното си образование завършва във Френската гимназия „Фредерик Жолио-Кюри – Варна“. Притежава три магистърски сте ...

В работата си непрестанно следим за нови продуктиВ работата си непрестанно следим за нови продукти

Г-н Милачков, бихте ли казали повече за тази част от дейността на компанията, свързана с предлагането на продукти и услуги за строителството? Астел представлява ф ...

Изпълнявали сме уникални доставки за българския жп пазарИзпълнявали сме уникални доставки за българския жп пазар

Г-н Евтимов, бихте ли представили фьосталпине ФАЕ София, като част от групата фьосталпине, и предмета Ви на дейност? фьосталпине ФАЕ София е дружество с ограничен ...

Транспортът е следващата голяма цел на СливенТранспортът е следващата голяма цел на Сливен

Уважаеми г-н Милев, бихте ли представили текущите и наскоро реализирани проекти в общината, свързани с облагородяване на градската среда? В момента в Сливен се ра ...

Трудностите са най-правилният път към развитиеТрудностите са най-правилният път към развитие

Г-н Тотев, Джи Пи Груп е компания, развиваща се в няколко направления. Кои са приоритетните области, в които сте насочили капацитет и потенциал към днешна дата? С ...

Индивидуалният подход към клиентите е предпоставка за растежИндивидуалният подход към клиентите е предпоставка за растеж

Г-н Рашев, представете фирмата и дейността Ви? Фирма Помпен офис е създадена в началото на 90-те години на миналия век във Варна, с идеята да стане основен достав ...

Инсталацията за сепариране е стъпка към устойчиво развитие на ТрявнаИнсталацията за сепариране е стъпка към устойчиво развитие на Трявна

Уважаеми г-н Николов, на депото за твърди битови отпадъци ще бъде построена инсталация за сепариране. Разкажете за тази инвестиция и ползите за общината? Проектът ...