СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Антикорозионна защита на стоманени мостове

Инженерите-проектантите познават предимствата на стоманата като строителен материал и често я предпочитат за конструкции на мостове. Проблемът с корозията е единственият ...

Кофражи за плочи

Съвременното високо строителство често включва няколко подземни нива в сградата. Едновременно с това, социалните нужди изискват и висока етажност. Всичко това означава го ...

Първото международно изложение на оборудване за отдаване под наем

IRE, първото международно изложение, посветено на оборудването, предназначено за предоставяне под наем, бе проведено в Амстердам между 3 и 5 юни тази година. По всеобщо м ...

Метрото в ДубайМетрото в Дубай

Замислено като най-големия градски инфраструктурен проект, новото метро на Дубай, което се строи в момента, е също така и първата система за обществен транспорт в Обеди ...

Системи за топлоизолацияСистеми за топлоизолация

Топлоизолационните системи отдавна вече са задължителен компонент на всяка съвременна сграда, за гарантиране на термичен комфорт на обитателите и енергийна ефективност на ...

Полиуретанът – универсален материал за съвременното строителство

Полиуретанът се счита за най-разпространения полимер в света. Той се използва за редица приложения, свързани с ежедневието – при автомобилите, в домакинствата. Доказал е ...

ЛепилатаЛепилата

Лепенето е една от често извършваните дейности в довършителните работи. Върху неговото качествено изпълнение оказват влияние редица фактори, на които трябва да се обърне ...

Уроци по екологично строителство от ШвецияУроци по екологично строителство от Швеция

Как да се строи бързо, за да се покрие недостигът на жилища, но същeвременно и екологично, за да се противодейства на глобалното затопляне? Как да се намали консумацията ...

Kонвектори за вгражданеKонвектори за вграждане

Конвекторите за вграждане решават архитектурно-строителни проблеми навсякъде, където има голяма остъклена витрина или фасада - жилищни помещения, зимни градини, басейни, ...

Структурни кабелни системи

Бързият индустриален напредък на съвременното общество налага повсеместно използване на компютри, различни видове комуникации и обмен на данни. Съвременното технологично ...

Швейцарска технология за морски приложения

Съвременните кораби често изпълняват едновременно функцията на жилищни, хотелски и офис-сгради. Това налага условията за живот и работа в тях да отговарят на изискванията ...

Комфортът в банята

Комфортът в помещенията е тясно свързан с подържане на благоприятна температура. В следващия материал ще ви представим един уред, с който можете да постигнете комфортна т ...

Максимална безопасност при строителство на тунелиМаксимална безопасност при строителство на тунели

Тунелите са отговорни и мащабни инрфраструктурни съоръжения, строителството на които често изисква денонощна работа и ангажиране на голям брой работници. За запазване на ...